André en Julia *

hebben een passie voor Myanmar en Laos en dat doen ze op een bijzondere manier:

Wij willen Gods liefde laten zien in Myanmar en Laos. Dit doen we door werkgelegenheidsprojecten te
leiden en te starten.
De minderheden worden ondersteund met een eerlijk inkomen en eerlijke werkomstandigheden in de
handwerkindustrie en kleinschalige projecten.
Jongeren worden getraind en gestimuleerd in hun ambitie zelfstandig inkomen te verwerven.

Christenen worden toegerust en uitgedaagd Gods liefde te laten zien aan hen die nog nooit van Jezus
hebben gehoord.

Drie sleutelwoorden vatten deze passie samen:
GERECHTIGHEID    HOOP     LIEFDE

*Pseudoniem

Mijn naam is Rianne Bassa.

Ik ben getrouwd met Adriaan. Samen hebben we een dochter, haar naam is Elise. We wonen in het mooie dorpje Hei- en Boeicop, in de provincie Utrecht, vlak bij Vianen. Het is een voorrecht om iets te kunnen doen met mijn talent en passie voor sport en jongeren, en dat te kunnen combineren met het Christelijk geloof. Daarom werk ik (parttime) bij Atletes in Action in Nederland. Ik voel mij geroepen om in Nederland te bouwen aan Gods Koninkrijk. 

Sport heeft de kracht om mensen met elkaar te verbinden en gebruik ik in mijn werk bij Athletes in Action als middel om jongeren in aanraking te brengen met de liefde van Jezus.  De liefde van Jezus kan namelijk zorgen voor hoop in de levens van jongeren, die opgroeien in een wereld vol met uitdagingen en onzekerheden. 

Wil je meer weten over Atletes in Action, neem een kijkje op de website. https://www.athletesinaction.nl/ 

Of schrijf je in voor mijn persoonlijke nieuwsbrief: http://eepurl.com/dJMf0M 

 

Met Vriendelijke Groet, 

Rianne Bassa 

Bijbelvertaler Joanne

Joanne van der Vlist, Wycliffe Bijbelvertalers.


Jezus heeft zijn volgelingen opgedragen om het evangelie te brengen aan alle volken, om hen te leren
wie God voor hen wil zijn en wat het inhoudt om zelf ook volgelingen van God te worden.
Om deze opdracht te kunnen uitvoeren is Bijbelvertaalwerk onontbeerlijk. Joanne is al bijna 20 jaar
betrokken bij het werk van Wycliffe Bijbelvertalers in Franstalig Afrika. Als vertaalconsulent helpt ze
lokale vertalers om een getrouwe, duidelijke en acceptabele Bijbelvertaling te maken in hun eigen taal:
een Bijbel in de taal van hun hart.


Stel je voor: een synodevergadering van de Lutherse Kerk in Madagaskar waar een
afvaardiging van een dorp naartoe is gekomen. Op een gegeven moment krijgt deze
afvaardiging het woord. Een oude, gebogen man stapt naar voren, met de Bijbel en de
Lutherse gezangenbundel in zijn hand, en zegt: “Bij deze komen wij de Bijbel en de
gezangenbundel officieel terugbrengen. We begrijpen de taal niet die erin gesproken wordt
en we hebben een en ander niet meer nodig.”
Er valt een stilte.
Een van de medewerkers aan het Lucasproject is ‘toevallig’ ook onder de genodigden en
heeft het verhaal van de barmhartige Samaritaan bij zich, in de taal van die man, het Bara.
Ze vraagt de voorzitter of ze het verhaal mag voorlezen. Dat mag.
Als ze klaar is, vraagt ze de man of hij het begrepen heeft. De man zegt: “Als de Bijbel zo tot
ons zou spreken, zouden we hem zeker houden!”


Van 2008-2012 heeft Joanne met haar gezin in Madagaskar gewoond en gewerkt. Nadat ze in 2012 zijn
teruggekeerd naar Nederland, heeft ze haar werk op afstand voortgezet en reisde daarnaast
verschillende keren per jaar naar Madagaskar. Inmiddels heeft ze haar werkterrein uitgebreid naar het
vasteland van Afrika en werkt ze ook in Congo en Gabon. Inmiddels kan een deel van het werk online
gedaan worden, maar daarnaast wordt elke project verschillende keren per jaar bezocht.


Voor meer informatie over het werk van Joanne en haar laatste nieuws: missiemadagaskar.org

l