Bijbelvertaler Joanne

Op uitnodiging van Wycliffe Bijbelvertalers ben ik in september 2006 voor het eerst naar Madagaskar geweest om daar als vertaalconsultant mee te werken aan een vertalersworkshop. Van 2008 tot en met 2012 hebben wij als gezin in Madagaskar gewoond en toen heb ik het Officiële Malagasy geleerd, een van de talen die op Madagaskar gesproken wordt. Momenteel wordt er in Madagaskar in tien verschillende talen bijbelvertaalwerk gedaan door lokale vertalers. Tijdens de halfjaarlijkse workshops worden die vertalers geholpen door vertaalconsulenten en wordt de vertaling door hen gecontroleerd.

Het Lucas-evangelie en de Jezus-film zijn inmiddels vertaald in acht lokale talen. De meeste vertaalteams hebben er daarna voor gekozen om de zesdelige serie The Wonderful Plan of God te vertalen. Die serie volgt de rode draad van de Bijbel, vanaf Genesis en de aartsvaders, de koningen van Israël, en de profeten naar de tijd van Jezus (Lucas), de eerste gemeente (Handelingen) en thema’s uit de nieuwtestamentische brieven tot aan de eindtijd (Openbaring). 
Ik werk met name met het Betsimisaraka Avaratra team; deze mensen wonen in het noordoosten van Madagaskar. Het team is momenteel bezig de schriftgedeelten te vertalen die de komende drie jaar gebruikt worden in de liturgie in de gevestigde kerken. Als dat ook afgerond is, zal de bevolking al een groot deel van het Nieuwe Testament in haar eigen taal kunnen lezen.

 

Sinds we weer in Nederland wonen, reis ik twee à drie keer per jaar naar Madagaskar. Daarnaast ben ik betrokken bij een nieuw project in Noordoost-Congo. Wanneer ik niet op reis ben, werk ik thuis aan de typesetting (klaar maken voor publicatie) van vertalingen en studeer ik Bijbels Hebreeuws. Daarnaast ben ik teamleider van vier van mijn collega’s.

Meer informatie is te vinden op mijn website missiemadagaskar.org.

l