Privacy

Privacy statement Baptistengemeente De Rank Rivierenland

De Baptistengemeente De Rank Rivierenland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij dit privacy statement niet naleven.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, vrienden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en

  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
De Baptistengemeente De Rank Rivierenland houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Deze gegevens zijn alleen die gegevens die u zelf heeft aangeleverd en alleen beschikbaar voor leden en vrienden van de gemeente. Daarnaast worden soms de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, trouwdatum, doopdatum en kerkelijke achtergrond) om onze financiële en ledenadministratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan ledenadministratie-rrl@kpnmail.nl

De Baptistengemeente De Rank Rivierenland is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de Baptistengemeente De Rank Rivierenland: ledenadministratie-rrl@kpnmail.nl

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid/vriend bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap of vriendschap verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid, vriend of vaste gast uw e-mailadres aan de Baptistengemeente De Rank Rivierenland hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de secretaris van de Baptistengemeente De Rank Rivierenland U vindt deze gegevens ook onder elke e-mail die u van ons krijgt.

Bezoek aan onze website
Op onze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld, deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Fotografie
In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar de secretaris van de gemeente.

Beveiliging
De Baptistengemeente De Rank Rivierenland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid
De Baptistengemeente De Rank Rivierenland houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de secretaris van de Baptistengemeente. De meest actuele versie van het privacy beleid is te vinden op de website.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn: ledenadministratie-rrl@kpnmail.nl