De Baptisten gemeente Rank Rivierenland is een echte regiogemeente. Onze leden zijn voornamelijk
woonachtig in het gebied rond de Lek en de Waal.

Wij ontmoeten elkaar op zondagochtend 10.00uur in De Hoeksteen in Vianen.

Iedereen is welkom om onze zondagsdiensten bij te wonen.

Wij willen samen als gemeente de Here God eren, door Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.

Naast de diensten ontmoeten we elkaar in kringen en zo af en toe een gezellige ontmoeting met een barbecue of een ander programma.

We willen ons ook inzetten voor onze omgeving onder andere met koffieochtenden voor de wijk en een jaarlijkse weggeefdag.

van onze voorganger

 

Mijn naam is Jesse Timmer, ik ben man van Laura en vader van een zoon en en dochter. Sinds 2017 mag ik de roeping van geestelijk leider vervullen in de Rank Rivierenland. Dat doe ik samen met een raad van oudsten. Als voorganger hoop ik dat de liefde van God en de omgang met Hem centraal staan in de levens van onze leden. Wij ontmoeten elkaar in de Hoeksteen. Hoeksteen is geschreven met een hoofdletter want het verwijst naar Jezus, die de Hoeksteen is van ons geloof. In het gebouw willen we een huis van God zijn waar gebeden en gezongen wordt en waar de Bijbel opengaat. We willen getuigen van het goede nieuws dat God met mensen in contact wil komen. We willen daarom een hoopvolle community vormen gericht op de bloei van de stad en de wijdere omgeving.

Voor contact met Jesse: jtimmer@derankrivierenland.nl